Styrk din selvbevidsthed

Med mentaliseringsøvelsen

Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande. Evnen til at mentalisere er helt afgørende for den forståelse og de relationer, du kan skabe med og til andre – både i arbejdslivet som i privatlivet.

Din evne til rationel mentalisering håndteres i den kognitive del af hjerne, den tænkende hjerne. Og ved at arbejde med den kognitive del af hjernen, kan du styrke din evne til mentalisering. Når du mentaliserer, ser du den andens perspektiv samtidig med, at du holder fast os dig selv.

I mentaliseringsprocessen lærer du egne følelser og tanker at kende. Og du forstår, at de er baggrunden for din adfærd. Mentalisering kan øge din selvkontrol, styrke din selvbevidsthed og lære dig at regulere din adfærd og reaktionsmønstre.

I øvelsen får du en smagsprøve på, hvad mentalisering kan. Inden du lytter til øvelsen, vil jeg anbefale dig, at du udskriver spørgeguiden, som du skal bruge undervejs i øvelsen.

OBS! Hvis du i øjeblikket er i en krise eller føler dig usikker på, om du kan lave øvelsen, vil jeg anbefale dig at tage kontakt til mig. Jeg hjælper dig gerne gratis med rådgivning om du er i en situtation, hvor det er eller ikke er hensigtsmæssigt at gennemgå øvelsen.

Det gælder især, hvis du arbejder med ubearbejdede traumer, eller ved, at du har en tendens til at gøre ting, der ikke er gode for dig selv, når du oplever smertefulde følelser. Alle øvelser på denne side udføres på egen risiko. Øvelserne er ikke beregnet til at være en erstatning for terapi.