Hvorfor Terapi?

Den terapeutiske retning jeg arbejder indenfor ser dine følelser som et indre navigationssystem. Det er dine følelser, der guider dig om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt. Det er de signaler, der giver dig mulighed for at kende dine behov, og også hvordan du kan handle i en given situation.

Mange mennesker har lært at gemme deres følelser, skifte følelser ud med andre følelser, eller slet ikke at mærke følelserne. Nogle kan også have lært at finde andre måder at beskytte sig på, for at tilpasse sig omgivelserne.

Når man vokser op, kan man opleve, at det, der engang var en gavnlig og nødvendig selv-beskyttelses-mekanisme, blive problematisk for én selv, og i relationen med andre mennesker, og kan i sidste ende lede til meningsløshed, stress og depression.

Det er ikke forandringen, der forårsager angst. det er oplevelsen af, at vi er uden forsvar i det, vi ser som fare, der forårsager angst

Terapi har til formål at hjælpe mennesker med at blive opmærksomme på og udtrykke deres følelser, at lære at acceptere og regulere dem, og at kunne reflektere over dem for at danne mening i en given situation. På den måde kan du hjælpes til at kunne bruge dine følelser som et troværdigt navigationsapparat, der tjener dig hensigtsmæssigt.

Som terapeut arbejder jeg ud fra den Emotions-Fokuseret terapi, som er en oplevelsesorienteret psykoterapeutisk tilgang. Den kommer fra den Klientcentrerede terapi, Gestaltterapien og den nyere emotionsteori og kognitionsforskning. Den hviler på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater, og som i øjeblikket markerer sig stadigt stærkere i såvel USA og Canada som i Europa.