Stress

SE OGSÅ:

SENESTE INDLÆG:

Hvad er stress?

Ubehandlet stress er livsfarligt

Stress er en tilstand, som i korte perioder gør dig i stand til at handle i ekstreme situationer, men over længere tid kan stress medføre alvorlige sygdomme, både fysiske og psykiske.

Stress omtales ofte som en folkesygdom, men stress er ikke en sygdom. Det er en tilstand, en ubalance, som kan medføre alvorlige sygdomme, og i værste tilfælde døden. De typiske sygdomme, der kan komme efter længere perioder med svær stress er blodpropper, hjertekarsygdomme og depression. samt allergi, astma og psoriasis. Se også psykologisk stress og fysiske sygdomme.

Hvordan føles stress? 

Stress er ofte associeret med en vis grad af travlhed, men det er ikke kun travlheden, der øger risikoen for stress. Travlhed kan faktisk være en positiv og motiverende oplevelse, hvor man engagerer sig i opgaverne med entusiasme. Endvidere kan korte deadlines på arbejdspladsen være en motivationsfaktor til at nå målene.

Når du føler manglende motivation i dine arbejdsopgaver eller personlige projekter, kan det føre til tab af energi og glæde ved udførelsen af dem. Selv når du når dine mål, kan glæden ved at gennemføre opgaven udeblive, da du blot skynder dig videre til den næste. I begge tilfælde kan dette resultere i stress.

Stress kan have adfærdsmæssige, fysiske og psykiske symptomer. Ikke alle skal være til stede før der er tale om stress.

Adfærdsmæssige stress symptomer

 • Søvnløshed
 • Øget træthed
 • Manglende engagement
 • Nedsat handlingskraft
 • Aggressivitet
 • Irritabilitet
 • Ubeslutsomhed
 • Glemsomhed
 • Fraværende
 • Øget brug af stimulanser som eks. kaffe, cigaretter og alkohol
 • Øget sygefravær
 • Mindre social

Fysiske stress symptomer

 • Sultforstyrrelser
 • Hjertebanken
 • Hovedpine
 • Svedeture
 • Smerter
 • Indre uro
 • Appetitløshed
 • Hyppige infektioner
 • Forværring af kronisk sygdom

Psykiske stress symptomer

 • Ulyst
 • Træthed
 • Hukommelsesbesvær
 • Rastløshed
 • Nedsat/ dårligt humør
 • Manglende overskud
 • Gråd labil
 • Følsom og letpåvirkelig
 • Grubler og spekulerer
 • Indadvendt
Stress symptomer og tegn på stress.
Dine symptomer på stress kan være fysiske og psykiske

Der er betydelig variation i, hvordan vi reagerer på stress.

Nogle mennesker er ekstremt robuste over for belastninger og oplever sjældent stress, mens andre kan opleve stress selv ved små belastninger.

Desuden varierer det, hvordan vi opdager og reagerer på symptomer på stress.

Nogle kan mærke fysiske symptomer i kroppen, når stress opstår, mens andre først bliver opmærksomme på det, når andre påpeger det gentagne gange. Og så er der dem, der oplever pludselige sammenbrud på arbejdspladsen eller derhjemme, fordi de ikke har reageret på stresssymptomerne, og kroppen “tvinger” dem til at erkende det.

Nervesystemets funktion ved stress

Både under hvile og ved aktivitet reguleres vores krops indre funktioner af det autonome nervesystem. I det autonome nervesystem findes det parasympatiske nervesystem, som blandt andet hjælper os til at sænke hjerteaktivitet, pulsen og blodtrykket, og fremmer mavetarmkanalens fordøjelse, og det sympatiske nervesystem som regulerer reaktioner på vrede og frygt, og gør kroppen klar til at handle.

Nogle gange er det vigtigt, at vi er kampklar, og andre gange er det vigtigt, at vi kan finde ro.

Begge elementer er vigtige, men det går galt, hvis kroppen hele tiden er klar til kamp. Hvis vores blodtryk over længere tid er for højt, kan vi få stress.

Fordi stress også påvirker vores immunforsvar, øges risikoen for udvikling af andre alvorlige sygdomme.

Hvordan behandles stress?

Behandling af stress og dine symptomer på stress
Daniel Jensen, flere års ekspertise i behandling af stress.

Gennem metoden Emotionsfokuseret Terapi (EFT) MPF, undersøger vi både det som stresser dig nu og her, og de bagvedliggende grunde, som kan være årsag til, at du lukker stress ind i dit liv.

I terapien mod stress vil du lære måder på, hvorpå du kan regulere dit nervesystem, og bringe din krop og dine tanker i ro. Vi øver det sammen i terapien, og jeg vil give dig nogle mentale hjemmeøvelser, du kan praktisere imellem vores samtaler.

I den Emotionsfokuserede Terapi (EFT) kan jeg kombinere samtalen med specifikke pilatesøvelser, hvis formål er at aktivere det parasympatiske nervesystem, for på den måde at lære kroppen at falde til ro.

Book en tid

Er du ramt af stress og i tvivl om terapi er det rigtige skridt for dig?

Så kan du booke en gratis, uforpligtende 20-minutters afklarende samtale  og få svar på dine spørgsmål.

Du kan også booke en tid din første terapisession nu.

Hvis ikke jeg har ledige tider, da er du altid velkommen til at kontakte mig, så jeg kan anbefale dig en dygtig psykolog eller psykoterapeut.

Øvelser mod stress

Her kan du tage en stresstest og en mentaliseringsøvelse, “forebyg stress“, som kan hjælpe dig med at gøre dig robust, så du kan modstå stress i fremtiden.

Stress kan også føre til alvorlige psykiske sygdomme og lidelser, såsom angst og depression.

Du er velkommen til at booke en tid hos mig. Hvis ikke jeg har ledige tider, da er du altid velkommen til at kontakte mig, så jeg kan anbefale dig en dygtig psykolog eller psykoterapeut.

Om forfatteren

Psykoterapeut i Nordsjælland og Helsingør certificeret i emotionsfokuseret psykoterapi.
Daniel Jensen
 | Website

Flere års erfaring med behandling af bl.a. angst, depression og stress. I den psykologiske samtale anvender jeg evidensbaseret Emotionsfokuseret Terapi (EFT), som hviler på veldokumenteret forskning.
Jeg støtter og vejleder også forældre i håndteringen af vanskelige følelser og krævende adfærd hos deres børn. Her anvender jeg den nye banebrydende metode EFST, Emotionsfokuseret Færdighedstræning for Forældre.
Jeg tror på ligeværdig respekt for individuelle valg og værdifuld udvikling i alle livets aspekter. Min tilgang er baseret på velbeskrevne forskningsresultater indenfor oplevelsesorienteret, humanistisk og eksistentiel terapi, hvor vi arbejder sammen mod meningsfulde ændringer i dit liv.