Sorg

SE OGSÅ:

SENESTE INDLÆG:

Hvad er sorg?

Tab og sorg

Sorg er en reaktion, vi oplever, når vi mister nogen eller noget betydningsfuldt. Det kan være en elsket person, der dør.

Det kan også være en lang række tab i forbindelse med skilsmisse, sygdom, livsændringer, ændringer i jobssituation, venskaber, der går i stykker, børn, der flytter hjemmefra eller endda det at livet udvikler sig anderledes end vi ønsker det.

Hvordan mærkes sorg?

Sorg kan være chokerende, uventet, traumatisk, sjælsrystende, sønderlemmende, ulykkelig, længselsfuld, vemodig, lettende, livskraftig, kreativ, personlighedsforandrende og fyldt med kærlighed. 

Når tabet til nogen eller noget indtræffer, så starter en sorgproces hos os alle som en reaktion på tabet. Vores krop og psyke skal tilvænne sig det at have mistet noget elsket. Sorgprocessen er således en del af processen i at tilpasse sig tabet.

For sorg er nemlig ikke en oplevelse, hvor vi kan vende tilbage til det, der var før tabet.

Det vil være en ny måde at leve livet på. Et nyt sted, hvor vi har mulighed for at reetablere vores liv efter et tab, således livet stadigvæk føles tilfredsstillende, rigt og glædeligt.

For flertallet (ca. 80%) af dem, der mister en elsket, følger en naturlig og helende sorgproces, som med tiden udvikler sig og tillader dem at acceptere tabet og integrere det i deres liv. I tilfælde af kompliceret sorg forbliver sorgreaktionerne intense og invaliderende, og tabet synes ikke at blive lettere med tiden.

Sorg og tab. Sorg er en proces som en reaktion på et tab.
Sorg er en proces som en reaktion på et tab.

Hvad kan sorg gøre ved os?

Et uventet og pludseligt tab kan aktivere angst, stress, depression, ensomhed og meget mere.

For eksempel kan der opstå dysregulering i forbindelse med tab, chok og traumer.

Når vi udsættes for et tab, går der bølger af chok og intense svære følelser gennem vores nervesystem. Vores psyke går i gang med at regulere smerten.

Men hvis nervesystemet er slået voldsomt ud af kurs, kan den sørgende have svært ved at regulere reaktionen og dysreguleringen kan fortsætte over lang tid.

Det kan igangsætte eller vedligeholde angst, negative tankemønstre, vrede, misbrugsadfærd mv.

Tag sorg alvorligt

Derfor er det vigtigt at tage sorgen alvorligt, at lytte til sorgen, at lukke sorgen ind.

Lægger vi låg på sorgen, vil den senere vise sig i livet. Og så længe vi lægger låg på et betydningsfuldt tab, da vil vi opleve, at vi kan få behov for at styre og kontrollere andre, at vi reagerer med vrede i stedet for ked af det hed eller omvendt og mange flere dysfunktionelle eller maladaptive følelsesmæssige reaktioner.

De fleste sorgreaktioner medfører psykisk belastning og forhøjet stressniveau, som aftager over tid. Og for nogle reduceres sorgens smertefulde reaktioner ikke, og sorgen bliver ved med at være tilstede med samme styrke og kan endda være invaliderende. Man har måske problemer med at fungere relationelt, socialt og arbejdsmæssigt.

Hvis sorgen på dette tispunkt bliver årsagen til nedsat livskvalitet og funktionsniveau, kan det få store konsekvenser for den sørgendes mentale helbred.

Hvis man oplever den form for sorg, kan man tale om, at man har en kompleks sorg.

Behandling af sorg?

For at sikre den rigtige terapeutiske tilgang og metode, da vil jeg finde ud af, om du lider af ”almindelig sorg”, vedvarende og kompliceret sorg eller måske depression eller PTSD.

Det kan også være, at du lider af mere end ét syndrom ad gangen.

Undersøgelsen er vigtig for at sikre den rigtige terapeutiske behandling for dig.

Sorgterapi

En sorg er en proces, hvor der sørges over et tab af en elsket person eller noget andet betydningsfuldt.
Daniel Jensen, omfattende erfaring i sorg arbejdet med Tosporsmodellen

Gennem sorgterapien hos mig, hvor jeg anvender Emotionsfokuseret terapi (EFT), vil du få støtte til sansning og kontakt til dig selv, hvilket bidrager til at stabilisere dit nervesystem og genetablerer kroppens naturlige reguleringsmekanismer.

Tosporsmodel

I en sorgproces hos mig, tager jeg ofte udgangspunkt i arbejdet med en såkaldt ”Tosporsmodel”. Her vil vi i samarbejde arbejde med din sorg i to spor – det tabsorienterede spor og det reetablerende spor.

Tabets spor fokuserer på selve tabet og de følelser, dette vækker, for eksempel tristhed, fortvivlelse og meningsløshed.

Det reetablerende spor også kaldet fremtidens spor fokuserer på at få hverdagen til at fungere på nye vilkår, for eksempel ved at tilegne sig nye færdigheder eller påtage sig nye roller i din hverdag.

Jeg vil som din terapeut være støttende for dig og din proces, således du kan integrere tabet i din selvforståelse og lære at leve med tabet.

Book en tid

Vil du gerne i sorgterapi?

Er du usikker på om terapi, er det rigtige skridt for dig?

Så kan du booke en gratis, uforpligtende 20-minutters afklarende samtale  og få svar på dine spørgsmål.

Du kan også booke en tid til din første terapisession nu.

Hvis ikke jeg har ledige tider, da er du altid velkommen til at kontakte mig, så jeg kan anbefale dig en dygtig psykolog eller psykoterapeut.

Øvelser til at håndtere din sorg

Her kan du prøve et par mentaliseringsøvelser, som kan hjælpe dig med at håndtere din sorg. 

Øvelsen “lær at mentalisere” hjælper dig til at øge din selvkontrol, så sorgen ikke ejer dig.

Du kan være fyldt med overvældende følelser som tristhed og ked af det hed som du har vanskeligt ved at løsrive dig fra. Her kan øvelsen “at trøste sig selv” hjælpe med at berolige dig selv samt forkæle dig selv med omsorg.

Sorg kan også føre til andre psykiske lidelser, blandt andet: angst, stress, depression og ensomhed.

Du er velkommen til at booke en tid hos mig. Hvis ikke jeg har ledige tider, da er du altid velkommen til at kontakte mig, så jeg kan anbefale dig en dygtig psykolog eller psykoterapeut.

Om forfatteren

Psykoterapeut i Nordsjælland og Helsingør certificeret i emotionsfokuseret psykoterapi.
Daniel Jensen
 | Website

Flere års erfaring med behandling af bl.a. angst, depression og stress. I den psykologiske samtale anvender jeg evidensbaseret Emotionsfokuseret Terapi (EFT), som hviler på veldokumenteret forskning.
Jeg støtter og vejleder også forældre i håndteringen af vanskelige følelser og krævende adfærd hos deres børn. Her anvender jeg den nye banebrydende metode EFST, Emotionsfokuseret Færdighedstræning for Forældre.
Jeg tror på ligeværdig respekt for individuelle valg og værdifuld udvikling i alle livets aspekter. Min tilgang er baseret på velbeskrevne forskningsresultater indenfor oplevelsesorienteret, humanistisk og eksistentiel terapi, hvor vi arbejder sammen mod meningsfulde ændringer i dit liv.