Sorg

SE OGSÅ:

SENESTE INDLÆG:

Hvad er sorg? Sorg er en reaktion, vi oplever, når vi mister nogen eller noget betydningsfuldt. Det kan være en elsket person, der dør. Det kan også være en lang række tab i forbindelse med skilsmisse, sygdom, livsændringer, ændringer i jobssituation, venskaber, der går i stykker, børn, der flytter hjemmefra eller endda det at livet udvikler sig anderledes end vi ønsker det.

Hvordan mærkes sorg?

Sorg kan være chokerende, uventet, traumatisk, sjælsrystende, sønderlemmende, ulykkelig, længselsfuld, vemodig, lettende, livskraftig, kreativ, personlighedsforandrende og fyldt med kærlighed. 

Når tabet til nogen eller noget indtræffer, så starter en sorgproces hos os alle som en reaktion på tabet. Vores krop og psyke skal tilvænne sig det at have mistet noget elsket. Sorgprocessen er således en del af processen i at tilpasse sig tabet.

For sorg er nemlig ikke en oplevelse, hvor vi kan vende tilbage til det, der var før tabet. Det vil være en ny måde at leve livet på. Et nyt sted, hvor vi har mulighed for at reetablere vores liv efter et tab, således livet stadigvæk føles tilfredsstillende, rigt og glædeligt.

Hvad kan sorg gøre ved os?

Et uventet og pludseligt tab kan aktivere angst, stress, depression, ensomhed og meget mere. For eksempel kan der opstå dysregulering i forbindelse med tab, chok og traumer. Når vi udsættes for et tab, går der bølger af chok og intense svære følelser gennem vores nervesystem. Vores psyke går i gang med at regulere smerten. Men hvis nervesystemet er slået voldsomt ud af kurs, kan den sørgende have svært ved at regulere reaktionen og dysreguleringen kan fortsætte over lang tid. Det kan igangsætte eller vedligeholde angst, negative tankemønstre, vrede, misbrugsadfærd mv.

Derfor er det vigtigt at tage sorgen alvorligt, at lytte til sorgen, at lukke sorgen ind. Lægger vi låg på sorgen, vil den senere vise sig i livet. Og så længe vi lægger låg på et betydningsfuldt tab, da vil vi opleve, at vi kan få behov for at styre og kontrollere andre, at vi reagerer med vrede i stedet for ked af det hed eller omvendt og mange flere dysfunktionelle eller maladaptive følelsesmæssige reaktioner.

De fleste sorgreaktioner medfører psykisk belastning og forhøjet stressniveau, som aftager over tid. Og for nogle reduceres sorgens smertefulde reaktioner ikke, og sorgen bliver ved med at være tilstede med samme styrke og kan endda være invaliderende. Man har måske problemer med at fungere relationelt, socialt og arbejdsmæssigt. Hvis sorgen på dette tispunkt bliver årsagen til nedsat livskvalitet og funktionsniveau, kan det få store konsekvenser for den sørgendes mentale helbred. Hvis man oplever den form for sorg, kan man tale om, at man har en kompleks sorg.

Behandling af sorg?

For at sikre den rigtige terapeutiske tilgang og metode, da vil jeg finde ud af, om du lider af ”almindelig sorg”, vedvarende og kompliceret sorg eller måske depression eller PTSD. Det kan også være, at du lider af mere end ét syndrom ad gangen. Undersøgelsen er vigtig for at sikre den rigtige terapeutiske behandling for dig.

Gennem sorgterapien hos mig vil du få støtte til sansning og kontakt til dig selv, hvilket bidrager til at stabilisere dit nervesystem og genetablerer kroppens naturlige reguleringsmekanismer.

I en sorgproces hos mig, tager jeg ofte udgangspunkt i arbejdet med en såkaldt ”Tosporsmodel”. Her vil vi i samarbejde arbejde med din sorg i to spor – det tabsorienterede spor og det reetablerende spor. Tabets spor fokuserer på selve tabet og de følelser, dette vækker, for eksempel tristhed, fortvivlelse og meningsløshed. Det reetablerende spor også kaldet fremtidens spor fokuserer på at få hverdagen til at fungere på nye vilkår, for eksempel ved at tilegne sig nye færdigheder eller påtage sig nye roller i din hverdag.

Jeg vil som din terapeut være støttende for dig og din proces, således du kan integrere tabet i din selvforståelse og lære at leve med tabet.

BOOK EN TID 

Ønsker du at booke en tid kan du klikke HER.

Er du i tvivl om du skal starte i terapi? Så kan du booke 20 minutters gratis afklarende og uforpligtende samtale over telefonen. 

Du booker de “Gratis 20 min.” under menuen

“Terapisamtale”: HER.

Øvelser til at håndtere din sorg

Her kan du prøve et par mentaliseringsøvelser, som kan hjælpe dig med at håndtere din sorg. 

Øvelsen “styrk din selvbevidsthed” hjælper dig til at øge din selvkontrol, så sorgen ikke ejer dig.

Du kan være fyldt med overvældende følelser som tristhed og ked af det hed som du har vanskeligt ved at løsrive dig fra. Her kan øvelsen “at trøste sig selv” hjælpe med at berolige dig selv samt forkæle dig selv med omsorg.

Sorg kan også føre til andre psykiske lidelser, blandt andet: angst, stress, depression og ensomhed.

Du er velkommen til at booke en tid hos mig. Hvis ikke jeg har ledige tider, da er du altid velkommen til at kontakte mig, så jeg kan anbefale dig en dygtig psykolog eller psykoterapeut.