Forældre-Familieterapi (EFST)

SE OGSÅ:

SENESTE INDLÆG:

At være forælder er en udfordrende opgave fyldt med følelser og overraskelser undervejs. Håndteringen af vores børns følelsesliv kan være komplekst og til tider udfordrende, især når vi selv står over for vores egne følelsesmæssige udfordringer. 

Når følelserne ikke håndteres på en god måde, kan familier komme ind i vanskelige mønstre og krævende livssituationer, som tærer på energi og livskvalitet.

Barnet kan blive vred, stille, ængstelig, deprimeret, udadreagerende, skamfuldt eller på forskellig vis udfordre de grænser, som I som forældre ønsker at sætte.

I som forældre kan derfor blive vrede, fortvivlede, bekymrede for fremtiden, føle afsky overfor barnets adfærd eller blive overdrevent eftergivende eller strenge. Vi kan blive dårlige udgaver af os selv og synes dårligt om os selv som forælder.

Uanset hvilket mønster jeres familie er havnet i, om det er børn med diagnoser, særligt sensitiv børn eller børn med vanskelige følelser og krævende adfærd, så kan man gøre noget ved det. 

Symptomer og tegn

Disse symptomer og psykiske tilstande kan være tegn på underliggende følelsesmæssige udfordringer, som Emotionsfokuseret Forældreterapi (EFST) kan støtte dig/jer i at håndtere.

Barnet:

 • Hyppige udbrud af vrede eller frustration
 • Tilbagetrækning eller isolation fra familien og andre
 • Angstsymptomer såsom bekymring, rastløshed eller panikanfald
 • Problemer med at regulere følelser og udtrykke dem på en passende måde
 • Sociale vanskeligheder, herunder problemer med at etablere og opretholde venskaber
 • Vanskeligheder med at koncentrere sig eller opretholde opmærksomhed i skolen eller andre daglige aktiviteter
 • Tristhed, nedtrykthed eller mangel på interesse i tidligere glædesfyldte aktiviteter

Forældrene:

 • Hyppige følelsesmæssige udbrud eller frustrationer i forbindelse med forældreskabet
 • Manglende evne til at etablere sunde grænser dit barn 
 • Overvældelse eller følelse af hjælpeløshed i forhold til at håndtere dit barns adfærd eller følelser
 • Konflikter eller kommunikationsproblemer med din partner eller andre familiemedlemmer omkring forældreskabet
 • Skyld eller skam over dine forældreevner eller tidligere handlinger
 • Stressrelaterede symptomer såsom søvnløshed, irritabilitet eller fysiske helbredsproblemer
 • Tvivl eller usikkerhed om din rolle som forælder og bekymring for dit barns trivsel og udvikling
 • Gentagne mønstre af adfærd eller kommunikation, som du ønsker at ændre, men ikke ved hvordan

Hvad er forældre terapi/vejledning?

Emotionsfokuseret Forældre- og Familieterapi EFST  (emotions focused skills training for caregivers EFST) er en anerkendt og banebrydende videnskabelig metode i at håndtere følelser i forældrerollen.

Her arbejder vi med fire centrale færdigheder, som er:

 • Empatisk validering: Hvordan møder vi et barns følelser på en god måde, som lærer barnet at forstå, tåle, kunne håndtere og ikke skamme sig over sine følelser?
 • Grænsesætning: Hvordan kan vi sætte grænser for barnet på en sund og fleksibel måde?
 • Reparation: Hvordan kan vi reparere overfor barnet og sige undskyld, når vi har gjort noget dumt eller lavet fejl, som har påført barnet smerte?
 • Håndtering af egne følelser (følefælder): Hvordan kan dine egne følelser og emotionelle sår stå i vejen for, at du får gjort det bedste for dit barn og hvordan kan du komme videre?

I Emotionsfokuseret Forældre- og Familieterapi (EFST) har vi to hovedformål. Det ene er øget kundskab om følelser og det andet er at træne på nye færdigheder.

Udgangspunktet er, at du som forælder kender dit barn bedst og derfor er du også den bedste til at hjælpe og støtte barnet med vanskelighederne.

Som forældre kan I støtte op om et godt familiemiljø og støtte til barnets følelser. Derfor er dette fokus i Emotionsfokuseret Forældreterapi.

Hvis barnets vanskeligheder kalder på mere støtte er det naturligvis også en guidning i at trække på netværk og rette ressourcer omkring barnets øvrige miljø.

Værdigrundlaget i Emotionsfokuseret Forældre- og Familieterapi (EFST) er en grundlæggende tro på, at forældre vil det bedste for sine børn. Det er derfor et mål at styrke jeres tro på egen mestring i mødet med jeres barns vanskelige følelser og krævende adfærd.

Forældre- og Familieterapi (EFST) – dette vil du lære

Undervejs i terapien vil I opdage, hvordan I og jer hver især kan blive mere opmærksom på og forstå egne følelser, hvilket gør det nemmere at forstå jeres barns følelser. Dette vil gøre jer bedre rustet til at genkende og imødekomme jeres barns behov.

Følelser spiller en afgørende rolle, da de farver vores oplevelser og er med til at forme vores erindringer. De hjælper med at organisere vores indre verden og motiverer os til at opbygge og vedligeholde relationer til andre.

Desuden fungerer følelser som en vejledning til, hvad vi har brug for, og hvordan vi kan opfylde vores behov, samtidig med at de bidrager til vores identitetsfølelse.

Følelser er også væsentlige, da de hjælper med at opretholde en positiv relation til os selv gennem en sund selvfølelse og et godt selvbillede, hvilket bidrager til mestring og personlig udvikling.

Gennem forældre- og familieterapien vil du lære at håndtere dine egne følelser, så du kan være den forælder, du ønsker at være. Det kan være udfordrende, når svære følelser som skyld og dårlig samvittighed opstår, og det er vigtigt at kunne håndtere disse følelser konstruktivt.

Derudover vil vi udforske, hvordan I kan etablere grænser på en måde, der føles rigtig for jer hver især og for jeres barn. Det er en udfordring at håndtere barnets vanskelige adfærd, da det kan udløse negative følelser i os selv.

Hvem er terapeuten og hvordan foregår det?

Udover at være certificeret Emotionsfokuseret Psykoterapeut (EFT) MPF og Emotionsfokuseret Forældre- og Familieterapeut (EFST), er jeg også en stolt far til tre børn i alderen 4, 6 og 8 år. Denne dimension af mit liv har beriget min forståelse for familierelationer og det komplekse samspil, der eksisterer inden for hjemmets rammer.

Hvis I ønsker at booke en tid til Forældre- og Familieterapi (EFST), kan I klikke HER.

Er I i tvivl om, hvorvidt I skal starte i terapi? Så tilbyder jeg en mulighed for at booke en 20 minutters gratis afklarende og uforpligtende samtale over telefonen: HER.

Bemærk, at det også er muligt for kun én forælder at deltage i terapien, hvis det ønskes.

I er meget velkomne, og jeg er klar til at støtte jer som forældre og jeres familie godt videre.

Daniel Jensen 

Certificeret Emotionsfokuseret Psykoterapeut (EFT) MPF og Emotionsfokuseret Forældre- og Familieterapeut (EFST)

Du er velkommen til at booke en tid hos mig. Hvis ikke jeg har ledige tider, da er du altid velkommen til at kontakte mig, så jeg kan anbefale dig en dygtig psykolog eller psykoterapeut.