Lær at mentalisere

Med mentaliseringsøvelsen

Hvordan foregår øvelsen “at mentalisere”?

I øvelsen øger du din evne til at mentalisere. 

Inden du lytter til øvelsen, vil jeg anbefale dig, at du udskriver spørgeguiden, som du skal bruge undervejs i øvelsen.

Hvad betyder “at mentalisere”

At mentalisere er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande. Evnen til at mentalisere er helt afgørende for den forståelse og de relationer, du kan skabe med og til andre – både i arbejdslivet som i privatlivet.

Mentale tilstande er blandt andet følelser, tanker, behov, mål og grunde. Vi mentaliserer alle, når vi er i en relation med andre. Vi er dog ikke altid klar over, at vi mentaliserer.

Når du mentaliserer gør du det oftest uden, at du er bevidst om det – eksempelvis når samarbejdet med den anden glider let, og du har det rart og godt med den anden.

Du er ikke fuldt bevidst om det, men du er konstant opmærksom på din egen og den andens mentale tilstand. Du vil tilpasse dine handlinger og spejlninger med den anden – f.eks. små ændringer i den andens ansigtsudtryk eller måde at sige tingene på. 

At mentalisere er at forstå en anden person ved også at forstå din egen situation

Den tænkende hjerne

Din evne til at mentalisere rationelt håndteres i den kognitive del af hjerne, den tænkende hjerne. Og ved at arbejde med den kognitive del af hjernen, kan du styrke din evne til mentalisering. Når du mentaliserer, ser du den andens perspektiv samtidig med, at du holder fast os dig selv.

I mentaliseringsprocessen lærer du egne følelser og tanker at kende. Og du forstår, at de er baggrunden for din adfærd. Mentalisering kan øge din selvkontrol, styrke din selvbevidsthed og lære dig at regulere din adfærd og reaktionsmønstre.

Forståelse ved at at mentalisere

Når der opstår uoverensstemmelser, forvirring eller konflikter i en situation, kan vi aktivt bruge kontrolleret mentalisering ved at tænke over både vores egne og de andres mentale tilstand. For eksempel, hvis man sidder ved middagsbordet, og ens partner pludselig bliver tavs, stopper med at spise og kigger ned i bordet, kan man standse op og reflektere: “Hvad mon der sker? Er min partner blevet påvirket af noget, jeg sagde tidligere?”. Ved at reflektere over baggrunden for ens partners adfærd kan man starte en samtale og sammen finde en forståelse af situationen.

Mentalisering kan også betragtes som at forstå misforståelser. Når vi mentaliserer, er vi opmærksomme på både vores egne og andres mentale tilstande. Vi prøver at forstå de tanker og følelser, der ligger bag en given handling, og vi ser ud over den umiddelbare adfærd for at få en dybere indsigt.

At øge mentalisering i forælderskabet 

Mentaliseringsteorien giver indsigt i psykiske udfordringer og er grundlaget for mentaliseringsbaseret behandling. Oprindeligt blev denne tilgang udviklet til at hjælpe patienter med borderline personlighedsforstyrrelse, men den anvendes i dag bredt inden for psykiatri og psykologi til at håndtere en lang række problemstillinger.

Teorien om mentalisering giver en ramme for at forstå børns udvikling samt konsekvenserne af traumer og omsorgssvigt. Mentalisering udvikles gennem barnets interaktion med omsorgsgivere, men børn og unge, der har oplevet omsorgssvigt eller traumer, kan have en sårbar mentaliseringskapacitet.

Heldigvis kan mentalisering trænes og forbedres, hvilket danner grundlag for mentaliseringsbaseret behandling.

Som Emotionsfokuseret Forældre- og Familieterapeut (EFST) vejleder jeg dig som forælder, hvis du har brug for at håndtere følelser i forældrerollen og forstå barnets vanskelige adfærd. Her arbejder jeg også med mentalisering på et kognitivt og følelsesmæssigt plan.

I øvelsen får du en smagsprøve på, hvad mentalisering kan. Inden du lytter til øvelsen, vil jeg anbefale dig, at du udskriver spørgeguiden, som du skal bruge undervejs i øvelsen.

OBS! Hvis du i øjeblikket er i en krise eller føler dig usikker på, om du kan lave øvelsen, vil jeg anbefale dig at tage kontakt til mig. Jeg hjælper dig gerne gratis med rådgivning om du er i en situtation, hvor det er eller ikke er hensigtsmæssigt at gennemgå øvelsen.

Det gælder især, hvis du arbejder med ubearbejdede traumer, eller ved, at du har en tendens til at gøre ting, der ikke er gode for dig selv, når du oplever smertefulde følelser. Alle øvelser på denne side udføres på egen risiko. Øvelserne er ikke beregnet til at være en erstatning for terapi.

Psykoterapeut i Nordsjælland og Helsingør certificeret i emotionsfokuseret psykoterapi.
Daniel Jensen
Website | + posts

Emotionsfokuseret Psykoterapeut MPF (EFT) med flere års erfaring inden for behandling af angst, depression, stress, sorg, lavt selvværd og seksuelle overgreb. Som Emotionsfokuseret Forældre- og Familieterapeut (EFST) støtter jeg forældre i håndteringen af vanskelige følelser hos deres børn. Jeg tror på ligeværdig respekt for individuelle valg og værdifuld udvikling i alle livets aspekter. Min tilgang er baseret på velbeskrevne forskningsresultater indenfor oplevelsesorienteret, humanistisk og eksistentiel terapi, hvor vi arbejder sammen mod meningsfulde ændringer i dit liv.