Praktisk information

Tavshedspligt, afbudspolitik og klagemulighed

TAVSHEDSPLIGT OG ETIK

Som psykoterapeut har jeg tavshedspligt og alle oplysninger jeg modtager, behandles fortroligt. Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening følger jeg foreningens etiske regelsæt. Det fulde etiske regelsæt kan ses på Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside her https://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/

Du kan også downloade folder om etik i Dansk Psykoterapeutforening herunder: Etikfolder https://psykoterapeutforeningen.dk/wp-content/uploads/2015/11/Etikfolder.pdf


AFBUDSPOLITIK v. tidsbestillinger i min klinik

Vi sætter begge tid af til samtalen i vores kalender. Det kan være svært for mig, at lave en ny aftale ved sene afbud. Derfor bedes du melde afbud i god tid.

  • Afbud skal ske senest 24 timer før
  • Ved for sent afbud, uanset årsag, opkræves det fulde honorar
  • Afbud kan ske pr. mail, sms eller telefon

 

fortrydelsesret/afbudspolitik v. events

Jeg har udgifter til leje af eventlokale samt evt. indkøb af snacks og drikkevarer. Jeg henholder mig derfor til gældende regler på området. Eventbilletter er ikke omfattet fortrydelsesretten, og billetten kan derfor ikke refunderes med mindre eventet ikke gennemføres. Der refunderes heller ikke ved sygdom med mindre det er aftalt med Helsingør Terapi.

 

KLAGEMULIGHED

Du har mulighed for at klage over mig. Det kan være vanskeligt at finde vej i klagemulighederne, så jeg vil gøre redde for muligheden her. Da jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening kan du klage til foreningen, hvis du mener, at de etiske regelsæt i forhold til terapi, eksempelvis tavshedspligten, er blevet overtrådt. Du kan så rette en klage til foreningens etiske råd, som vil tage stilling til klagen. Du kan læse mere om klagemuligheder igennem Dansk Psykoterapeutforening her https://psykoterapeutforeningen.dk/klager/