EMOTIONSFOKUSERET TERAPI (EFT)​

SE OGSÅ:

SENESTE INDLÆG:

Emotionsfokuseret Terapi (EFT) er den eneste terapiform inden for den humanistisk eksistentielle psykoterapeutiske tradition og metode, der er baseret på omfattende og velbeskrevne forskningsresultater. Den oplever stigende anerkendelse i USA, Canada og Europa.

Emotionsfokuseret Terapi (EFT) betragter vores følelser som vores indre navigationssystem. Følelserne fortæller os, hvad der er vigtigt, godt, svært eller farligt, og hjælper os med at identificere vores behov og træffe beslutninger i forskellige situationer.

Mange har lært at undertrykke, erstatte eller ignorere deres følelser som en måde at tilpasse sig omgivelserne på. Men hvad der engang var en nyttig beskyttelsesmekanisme, kan senere i livet blive problematisk og føre til stress, angst og depression.

Emotionsfokuseret Terapi (EFT) hjælper med at øge bevidstheden om og udtrykke følelser, lære at acceptere og regulere dem samt reflektere over dem for at finde mening. Dette giver dig som klient mulighed for at bruge dine følelser som et pålideligt navigationsværktøj i livet.

Hvordan arbejder en Emotionsfokuseret psykoterapeut?

Emotionsfokuseret Terapi (EFT) er psykoterapi, der fokuserer på at udforske og forstå klientens følelser dybtgående. Terapeuten støtter dig som klient med at identificere og forstå dine følelser samt at håndtere dem på en hensigtsmæssig måde. Emotionsfokuseret Terapi (EFT) sigter mod at fremme emotionel forandring og helbredelse ved at arbejde med følelsernes dybere lag og deres forbindelse til tankemønstre og adfærd.

Det er afgørende betydning, at et trygt og empatisk terapeutisk miljø står centralt i Emotionsfokuseret Terapi (EFT), da det danner grundlaget for et givende og effektivt terapeutisk forløb.

Terapeuten er særligt opmærksom på at skabe denne trygge atmosfære i samarbejde med dig som klient, ved at lytte aktivt, stille relevante spørgsmål og være åben og fordomsfri. Når det tillidsfulde forhold er etableret, tager terapeuten en mere aktiv rolle ved at anvende EFT’s specifikke interventionsmodeller, som er videnskabeligt bevist at være effektive til at håndtere intense følelser og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

Emotionsfokuseret Terapi (EFT) har desuden udviklet sig i flere retninger, herunder Emotionsfokuseret Forældre- og Familieterapi (EFST), som er en anerkendt og banebrydende videnskabelig metode til at håndtere følelser i forældrerollen.

Menneskesynet i Emotionsfokuseret Terapi (EFT)

Vi fødes ind i verden med forskellige forudsætninger, som påvirkes af vores fysiske tilstand, køn, det sted og klima, hvor vi kommer til verden, samt den kultur, samfund og familie, vi vokser op i. På trods af vores individuelle forskelligheder er vi også forbundet af fælles træk og erfaringer, hvilket skaber et paradoks af unikhed og fællesskab.

Selvom vi starter vores liv som individuelle væsener, er vores udvikling som mennesker dybt afhængig af vores sociale interaktioner og relationer. Uden kontakt med andre mennesker kan et nyfødt barn ikke udvikle sig til et fuldendt menneske, men blot efterligne menneskelig adfærd uden egentlig forståelse.

At være et socialt væsen er ikke et valg, men en forudsætning for at udvikle menneskelige træk og egenskaber. Menneskelighed opstår ikke gennem teori eller intellektuelle indsigter alene, men gennem den følelsesmæssige forståelse og erfaring, der opnås gennem vores sociale interaktioner og relationer.

Det eksistentielle dillema

Selvom vi som individer har friheden til at træffe en bred vifte af beslutninger, er vores identitet og udvikling som mennesker dybt forankret i vores følelsesmæssige og sociale interaktioner med andre. Fra fødslen bliver vi formet af de omgivende fortællinger og erindringer, der sætter rammer for vores eksistens, selvom vi i sidste ende oplever både begyndelse og slutning alene.

Mennesker er konstant i gang med at træffe valg og forfølge en opfattelse af det gode liv, hvor harmoni med sig selv og fællesskabet er afgørende. Den eksistentielle udfordring består i at balancere mellem friheden til at realisere egne behov og mål og behovet for tilhørsforhold og anerkendelse i fællesskabet.

Dette paradoks, der ofte skaber konflikter, udfordrer os til at finde en balance mellem vores individualitet og vores tilknytning til fællesskabet, hvilket fremhæver både vores ligheder og forskelle i tilgangen til at navigere gennem dette dilemma.

Det relationelle perspektiv – ansvaret overfor os selv og ansvaret overfor andre

Da vores interaktioner med andre former vores forståelse af os selv og vores omverden, spiller barndommens forhold til betydningsfulde personer – typisk vores forældre – en afgørende rolle i at forme vores selvopfattelse og vores forhold til andre. Opvækstens relationelle kontekst kan være en kilde til værdifulde ressourcer såvel som udfordringer, hvor balancen mellem vores egen integritet og andres behov kan være vanskelig at finde.

Nogle gange kan vores frihed til at forstå os selv og vores behov være begrænset af tidligere erfaringer, hvilket kræver en udviklingsproces for at genopdage denne evne. At erkende vores afhængighed og ansvar over for både os selv og fællesskabet er afgørende for at genfinde og udnytte vores frihed på en meningsfuld måde.

Menneskets evne til at udvikle sig er kernen i vores eksistens, og søgen efter mening driver denne udviklingsproces. Når vores eksisterende opfattelser bliver begrænsende eller meningsløse, åbner det op for muligheden for at adoptere nye, mere givende perspektiver, der fremmer personlig vækst. Denne kontinuerlige proces med at revidere vores opfattelser og acceptere forandring er nøglen til at realisere vores fulde potentiale.

Hvordan arbejder Helsingør Terapi med Emotionsfokuseret Terapi (EFT)?

Som Emotionsfokuseret Terapeut MPF hos Helsingør Terapi i Nordsjælland skaber jeg et trygt og støttende miljø, hvor du kan løfte dit selvværd og øge din livsglæde med god samvittighed.

Med mere end 20 års erfaring i psykologiske samtaler møder jeg dig med varme og nærvær. 

Terapien hjælper dig ud af symptomer på stress, angst, og depression.

Vi behandler det, der giver mest mening i dit liv lige nu.

Ensomhed, sorg, livskrise eller lavt selvværd kan også være et tema for dig lige nu.

I samtalerne fokuserer vi på din personlige udvikling. Det er målet, at du skal nå dit fulde potentiale i livet.

Er du i tvivl om du skal starte i terapi?

Det første skridt kan være svært. Du er velkommen til at booke 20 minutters gratis afklarende samtale, hvor du hører hvordan jeg kan hjælpe netop dig, du kan stille spørgsmål til min måde at arbejde på samt mærke hvordan kemien er mellem os.

Samtalen er helt uforpligtende og foregår over telefon.

Du kan læse mere og booke din tid HER

Du er velkommen til at booke en tid hos mig. Hvis ikke jeg har ledige tider, da er du altid velkommen til at kontakte mig, så jeg kan anbefale dig en dygtig psykolog eller psykoterapeut.

Om forfatteren

Psykoterapeut i Nordsjælland og Helsingør certificeret i emotionsfokuseret psykoterapi.
Daniel Jensen
 | Website

Flere års erfaring med behandling af bl.a. angst, depression og stress. I den psykologiske samtale anvender jeg evidensbaseret Emotionsfokuseret Terapi (EFT), som hviler på veldokumenteret forskning.
Jeg støtter og vejleder også forældre i håndteringen af vanskelige følelser og krævende adfærd hos deres børn. Her anvender jeg den nye banebrydende metode EFST, Emotionsfokuseret Færdighedstræning for Forældre.
Jeg tror på ligeværdig respekt for individuelle valg og værdifuld udvikling i alle livets aspekter. Min tilgang er baseret på velbeskrevne forskningsresultater indenfor oplevelsesorienteret, humanistisk og eksistentiel terapi, hvor vi arbejder sammen mod meningsfulde ændringer i dit liv.