Hvorfor er følelser livsnødvendige?

Af Daniel Jensen, 22 marts 2024

Følelser. Lær hvorfor følelser er livsnødvendige

SENESTE INDLÆG:

Følelser. Lær hvorfor følelser er livsnødvendige

I vores komplekse væv af relationer er følelser nøglen til den dybe forbundethed, der definerer vores menneskelighed. Fra vores spæde start som små, afhængige væsener, formes vores evne til at føle og forstå gennem de emotionelle bånd, vi knytter til vores primære omsorgspersoner.

Dette indlæg beskriver, hvordan følelser fungerer som den lim, der forener os, og hvorfor det er afgørende for vores velbefindende, selvom det også kræver en fin balance for at bevare vores individuelle integritet.

Følelser binder os sammen

Fra det øjeblik, vi kommer til verden, er vi dybt forbundet med andre. Vores behov for pleje og kærlighed skaber grundlaget for følelsesmæssige bånd, der strækker sig gennem hele vores liv. Disse bånd er ikke kun en kilde til støtte, men også grundlaget for vores forståelse af verden omkring os.

Allerede på fosterstadiet er mødet med vores mors emotionelle tilstand afgørende. Dette første indblik i følelser sætter scenen for den første tilknytning mellem barn og mor. Det er i disse tidlige interaktioner, at fundamentet for vores evne til at regulere og forstå vores egne følelser bliver lagt.

Tilknytningens rolle i livet

Vores tilknytningserfaringer i barndommen præger vores senere relationer. Børn, der oplever usikre eller desorganiserede tilknytningsmønstre, bærer ofte disse med sig ind i voksenlivet. Derfor er det afgørende at skabe trygge tilknytningserfaringer, der danner grundlag for sunde relationer senere i livet.

Terapi kan spille en afgørende rolle i at omforme tilknytningsmønstre. Både børn og voksne kan gennemgå specifikke terapeutiske forløb for at opbygge et mere sikkert og sundt tilknytningsmønster. Dette er afgørende for personlig udvikling og evnen til at opretholde givende relationer.

Jeg stammer selv fra noget, der har været svært, præget af en barndom med forvirrende og utrygge følelser, som jeg ikke lærte at regulere i mig selv. Selvom vi som mennesker kan være vokset op i svære forhold, er det altid muligt at reparere på det. Jeg begyndte meget tidligt i mit liv at få hjælp. Den hjælp har betydet, at jeg i dag er stolt af den, jeg er.

Balancen mellem forbundethed og individualitet

Selvom følelser er limen, der binder os sammen, er det vigtigt at anerkende betydningen af individuel integritet. I vores stræben efter forbindelse må vi ikke glemme vores egne behov, værdier og grænser. En sund balance mellem at dele følelser og opretholde personlig autonomi er nøglen til harmoniske relationer.

Over-samarbejde i relationer kan føre til tab af egen identitet. Derfor er det vigtigt at forstå, hvornår man skal tage et skridt tilbage og genoverveje ens egne behov. Terapi kan også være et redskab til at navigere i denne balanceakt og sikre, at relationer er gensidigt givende uden at ofre ens selvstændighed.

Følelser er ikke blot abstrakte reaktioner; de er fundamentet for vores forbindelser og personlige udvikling. Tilknytning, skabt gennem tidlige emotionelle interaktioner, er en nøglekomponent i, hvordan vi former vores senere relationer. Terapi kan være en vej til at omforme og styrke disse tilknytningsbånd.

At forstå, hvordan følelser fungerer som limen mellem os mennesker, giver os indsigt i, hvorfor relationer er så afgørende for vores velbefindende. Men i vores stræben efter forbindelse må vi også værne om vores individuelle integritet. Balancen mellem at være forbundet og bevare vores egen identitet er den nøgle, der låser op for harmoniske og meningsfulde relationer.

Lad dine følelser guide dig

Dine følelser er dit indre kompas, som guider dig i den rigtige retning. Nogle gange er kompasset ude af kurs, så skal du bruge dine redskaber til at rette ind, så kompasset igen følger den rigtige retning for dig.

Og følelser skal have plads. De skal have lov at være der, præcis som de er. Følelser, der ikke må være der, har det med pludseligt at fylde mere. Og, hvis vi lukker for meget ned for vores følelser, ignorerer dem, fortrænger dem eller forsøger at ændre på dem, kan det i værste fald, på et senere tidspunkt, være med til, at vi får stressdepression eller angst. Og følelser, der bliver set, mærket og accepteret vil fylde mindre og på en mere balanceret måde – og det er her du hjælper dig selv til at forebygge psykiske lidelser.

Så prøv derfor en gang imellem blot at være med de følelser, du oplever, selvom det kan være vanskeligt.

Det kan være, at du er typen, der lader som ingenting eller smiler venligt og siger JA, selvom folk overskrider dine grænser. Det kan være på arbejdet eller i privaten. Og ofte, så vil der udspille sig en frustration, ked af det hed eller vrede i dig på et senere tidspunkt. Og måske du ikke får tilladt disse følelser at komme til udtryk. Du pakker dem måske inde. Så de rigtig kan vokse sig store og måske lukker du dem ud i en eksplosion på et senere tidspunkt.

Så prøv så tidligt i processen – lige når du mærker følelsen, om du kan lade følelsen være tilstede uden at skubbe den væk, pakke den væk eller forsøge ændre på den. Læg alene mærke til, at den er der, præcis som den er.

Jo mere du øger din opmærksom og bevidsthed omkring dine oplevede følelser, jo mere balanceret vil de komme til udtryk, når det er nødvendigt, at de kommer til udtryk.

Hvordan kan Emotionsfokuseret Terapi (EFT) hjælpe?

Emotionsfokuseret Terapi (EFT) kan styrke dine følelser ved at skabe selvindsigt, hjælpe med følelsesregulering og tilbyde støttende rum for accept og forståelse.

Jeg, som Emotionsfokuseret Psykoterapeut (EFT) MPF, arbejder tæt sammen med dig for at styrke dine følelser. Gennem vores sessioner udforsker vi dine følelser, skaber selvindsigt og udvikler sunde strategier til følelsesregulering. Sammen skaber vi et rum for accept og vækst, der kan lede til øget emotionel styrke og trivsel.

Ønsker du at booke en tid kan du klikke HER.

Er du i tvivl om du skal starte i terapi? Så kan du booke 20 minutters gratis afklarende og uforpligtende samtale over telefonen. 

Du booker de “Gratis 20 min.”: HER.

Øvelse: “Gå på opdagelse i dine følelser

Du kan prøve øvelsen opdag dine følelser. Emotionsøvelsen kan hjælpe dig med at komme i kontakt med dine følelser og lytte til, hvad de forsøger at fortælle dig.