Ensomhed: Hvordan overvindes den?

Af Daniel Jensen, 11 oktober 2023

Ensomhed

SENESTE INDLÆG:

Ensomhed

Ensomhed er en af de mest grundlæggende og universelle følelser, som vi alle stifter bekendtskab med på et eller andet tidspunkt i vores liv.

Det er en følelse, der kan være både smertefuld og forvirrende. Mens ensomhed er en naturlig del af den menneskelige tilværelse, kan den for nogle mennesker udvikle sig til noget langvarigt og ødelæggende.

I dette blogindlæg vil jeg udforske ensomhed, hvordan den føles, hvad der kan føre til den, og vigtigst af alt, hvordan du kan overvinde den.

Hvordan føles ensomhed?

Ensomhed er en følelse af adskillelse og isolation fra andre mennesker. Det er som om, du står på sidelinjen af livet, mens alle andre lever det fuldt ud og har travlt med at forbinde sig med verden og hinanden. Det mest bemærkelsesværdige ved ensomhed er, at du kan føle dig alene, selv når du er omgivet af mennesker. Du kan sidde midt iblandt venner eller familie og alligevel føle dig adskilt fra dem, som om du er fanget i en glasbur uden adgang til ægte forbindelse.

ensom og trist person

Ensomhed kan også manifestere sig som en dyb smerte i brystet, en klump i halsen eller en konstant følelse af tomhed. Det er en følelse af at savne noget, men uden at vide præcis, hvad det er. Det kan også manifestere sig som tristhed, frustration eller en uforklarlig længsel efter forbindelse.

At håndtere ensomhed begynder med at anerkende og acceptere din egen ensomhed. Det kræver mod at tale åbent om det, både med dig selv og med andre. At indrømme ensomhed er ikke et tegn på svaghed; det er et skridt i retning af helbredelse og forbindelse.

Tegn på ensomhed

Ensomhed kan manifestere sig på forskellige måder, og nogle af de mest almindelige tegn inkluderer:

Du deltager ikke i sociale aktiviteter. Du trækker dig tilbage fra fælles arrangementer og undgår at deltage i sociale begivenheder.

Selv når du er sammen med andre, føler du dig ikke helt til stede. Du kan sidde ved et bord fyldt med mennesker, men dit sind vandrer andre steder, og du føler dig adskilt fra samtalen og interaktionen.

Du ændrer din adfærd fra at være almindelig til at blive fraværende, enten fysisk eller mentalt. Du kan blive tavs, inaktiv eller undlade at deltage aktivt i situationer, hvor du normalt ville være engageret.

Du trives bedst med meget strukturerede aktiviteter, hvor forventningerne er klare. Usikkerhed og uklarhed i sociale situationer kan forværre din ensomhedsfølelse.

Du undgår aktiviteter med mange mennesker, som du ikke kender. Store forsamlinger kan føles overvældende, og du foretrækker at være i mindre, velkendte grupper.

Du aflyser ofte planlagte sammenkomster med familie og venner. Selvom du tidligere har sagt ja til sociale arrangementer, finder du dig selv med undskyldninger for at aflyse.

Du føler dig nervøs eller betænkelig ved sociale arrangementer. Angst og ubehag i sociale situationer kan øge følelsen af ensomhed.

Du undgår gruppearbejde, når det er muligt. Du foretrækker at arbejde alene for at undgå interaktion med andre.

Du kan virke utilnærmelig og undgår kontakt og interaktion med andre. Du opretholder en beskyttende facade, der gør det svært for andre at komme tættere på dig.

Hvad forårsager ensomhed?

Ensomhed kan have mange rødder og udspring. Det kan skyldes både ydre faktorer og indre konflikter. Her er nogle af de ting, der kan føre til ensomhed:

  • Livsændringer: Store ændringer i livet som skilsmisse, tab af en elsket, eller skift i karriere eller bopæl kan udløse ensomhed.
  • Social isolation: Hvis du har begrænset adgang til sociale interaktioner eller bor et sted med få muligheder for socialt samvær, kan ensomheden let sætte ind.
  • Manglende selvaccept: En negativ selvopfattelse og lavt selvværd kan føre til ensomhed, da du måske tror, at du ikke er værd at elske eller forbinde med.
  • Svært ved at opbygge relationer: Nogle mennesker har svært ved at danne og vedligeholde relationer på grund af tidligere traumer, social angst eller mangel på sociale færdigheder.
  • Sammenligning med andre: At sammenligne dig selv med andre og føle dig utilstrækkelig i forhold til dem kan øge ensomheden.

 

Livet, kultur og ensomhed

Menneskers forhold til ensomhed er dybt påvirket af kulturelle faktorer og samfundsforhold. I dagens moderne præstationskultur kan kravet om konstant produktivitet og tilknytning til sociale medier skabe en følelse af isolation og ensomhed. Vi sammenligner ofte vores liv med de “perfekte” liv, vi ser online, og føler os utilstrækkelige i sammenligning.

Arbejdslivet kan også spille en stor rolle i følelsen af ensomhed. Hjemmekontor og øget fokus på individuel præstation kan føre til isolation og manglende samarbejde.

Baggrund og ensomhed

Opvækstforhold kan også have en afgørende indflydelse på, hvordan ensomheden udvikler sig senere i livet. Sociale problemer i barndommen, såsom fattigdom eller manglende adgang til sociale aktiviteter, kan føre til vedvarende ensomhed. Børn, der føler sig udelukket fra fritidsaktiviteter, nyt tøj og lignende, kan føle sig isolerede fra deres jævnaldrende og udvikle en følelse af, at de ikke passer ind.

Forældres sygdom, misbrug eller anden dysfunktionel adfærd kan også skabe følelser af at være ensom hos børn. De kan føle sig anderledes og måske gå alene med deres problemer, for ikke at skade eller bekymre deres forældre yderligere.

Vejen ud af ensomhed

Bag enhver følelse af at være ensom, ligger ofte skjulte følelser og behov, som du har undertrykt for at beskytte dig selv. Vejen ud af ensomheden involverer ofte at genopdage disse undertrykte følelser og behov. Det er en proces med selvopdagelse og helbredelse.

Når du begynder at arbejde med dine følelser og behov, vil du opleve, at være ensom, gradvist erstattes af livsglæde. Du vil også udvikle større mod til at være ærlig omkring dine egne behov og ønsker.

I udforskning af at være ensom er det vigtigt at præcisere forskellen mellem at være ensom og social isolation. Disse to begreber forveksles ofte i forskningslitteraturen, men det er afgørende at skelne mellem den subjektive følelse af ensomhed og det objektive forhold til at være alene.

Ensomhed vs. social isolation

Ensomhed er den subjektive følelse af adskillelse og mangel på forbindelse til andre. Det er den smertefulde følelse af at føle sig alene, selv når du er omgivet af mennesker. På den anden side refererer social isolation til det objektive forhold at være fysisk adskilt eller have begrænset kontakt med andre.

Selvom ensomhed og social isolation ikke skal forveksles, er de tæt forbundne. Der er en betydelig risiko for at opleve at være ensom blandt dem, der lever socialt isoleret. En analyse baseret på data fra Den Nationale Sundhedsprofilundersøgelse fra 2017 dokumenterer, at ensomhed er mere udbredt blandt dem, der sjældent eller aldrig har kontakt med familie og/eller venner.

På samme måde kan ensomhed føre til social isolation. Ensomme mennesker har ofte tendens til at leve mere socialt ekskluderede liv og undgå interaktion med andre.

De alvorlige konsekvenser af ensomhed

Mens kortvarig ensomhed er en naturlig del af livet, kan vedvarende have alvorlige personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Forskningen dokumenterer en sammenhæng mellem ensomhed og mentale helbredsproblemer som angst, depression, selvmordsadfærd og stress. Derudover er der også en forbindelse mellem ensomhed og fysiske helbredsproblemer som migræne, hjertekarsygdomme, stofskiftelidelser og demens.

At tackle ensomhed kræver ofte professionel hjælp og en indsats for at forbedre kvaliteten af ens sociale relationer. Dette er en værdifuld rejse, der kan føre til et mere opfyldende og forbundet liv.

Behandling af ensomhed

At tackle ensomhed kræver ofte professionel hjælp. En terapeutisk samtale kan være en effektiv måde at arbejde med ensomhed på. Terapeuten kan hjælpe dig med at forstå og bearbejde din ensomhed, identificere dens rødder og finde sunde måder at håndtere den på.

Hvis du overvejer terapi, kan jeg personligt anbefale det som en måde at arbejde med at være ensom på.

At overvinde ensomhed er en proces, der kræver tid, tålmodighed og støtte. Husk, du er ikke alene, og der er hjælp tilgængelig. At genoprette forbindelsen til dig selv og andre er en værdifuld rejse, der kan føre til et mere opfyldende og forbundet liv.

Hvad siger kunder?

Mætte Lykke Pedersen

5 stjernet anmeldelse

Jeg har gået i terapi hos Helsingør Terapi, Daniel, i et års tid, og hver eneste gang, er jeg gået ud af døren med en følelse af at have rykket. Daniel er nærværende og empatisk, og han skaber et trygt sted, hvor vi kan arbejde med de svære ting. Jeg har følt mig set og “holdt” hele vejen. Jeg har fået mere ud af et års psykoterapi hos Daniel, end hvad jeg har opnået med flere års psykologsamtaler.

Book en tid

Book en tid knap

 

Er du i tvivl om du skal starte i terapi? Så kan du booke 20 minutters gratis afklarende og uforpligtende samtale over telefonen.

Book en gratis 20 minutters samtale


Øvelser mod at være ensom

Her kan du prøve et par mentaliseringsøvelser, som kan hjælpe dig med at håndtere din ensomhed. 

Øvelsen “styrk din selvbevidsthed” øger din evne til at mentalisere og kan hjælpe dig ud af din mentale isolation.

Du kan være fyldt med overvældende følelser som tristhed, ked af det hed og lavt selvværd. Her kan øvelsen “at trøste sig selv” hjælpe med at berolige dig selv samt forkæle dig selv med omsorg.

Om forfatteren

Psykoterapeut i Nordsjælland og Helsingør certificeret i emotionsfokuseret psykoterapi.
Daniel Jensen
 | Website

Flere års erfaring med behandling af bl.a. angst, depression og stress. I den psykologiske samtale anvender jeg evidensbaseret Emotionsfokuseret Terapi (EFT), som hviler på veldokumenteret forskning.
Jeg støtter og vejleder også forældre i håndteringen af vanskelige følelser og krævende adfærd hos deres børn. Her anvender jeg den nye banebrydende metode EFST, Emotionsfokuseret Færdighedstræning for Forældre.
Jeg tror på ligeværdig respekt for individuelle valg og værdifuld udvikling i alle livets aspekter. Min tilgang er baseret på velbeskrevne forskningsresultater indenfor oplevelsesorienteret, humanistisk og eksistentiel terapi, hvor vi arbejder sammen mod meningsfulde ændringer i dit liv.