Undgå psykisk træthed

Af Daniel Jensen, 2 marts 2022

SENESTE INDLÆG:

I psykologiens verden tænker vi på mental sundhed som et kompas for at være deprimeret til at være livfuld. Livfuld er toppen af velvære: Du har en autentisk oplevelse af at føle en mening med livet, at mestre livet og være betydningsfuld for andre. Og depression er dårligdommens dal: Du føler dig modløs, drænet og værdiløs.

”At være psykisk udtrættet” er det forsømte midterbarn i mental sundhed. Det er tomrummet mellem depression og livfuldhed. Symptombilledet er, at du ikke har tegn på psykisk sygdom, og du er heller ikke glansbilledet af mental sundhed. Du fungerer ikke på fuld styrke.

Flere i mit netværk oplever symptomer på det at være psykisk udtrættet. De føler ikke udbrændthed. De har stadigvæk energi. Det er heller ikke depression. De føler sig ikke håbløse eller værdiløse. De føler sig blot glædesløse og formålsløse. Navnet på symptomet er: at være psykisk udtrættet. 

At være psykisk udtrættet er en følelse af tomhed, stilstand og dødvande. En oplevelse af at famle sig gennem dagene og se på sit liv gennem en tåget rude.

Coronapandemiens betydning

I starten af coronapandemiens usikre tid er det sandsynligt, at et område af ens hjerne kaldet Amygdala var i alarmberedskab hos flere af os og aktiverede ”kamp eller flugt”-adfærden. Efterhånden som vi lærte, at masker og håndsprit virkede forebyggende lettede vores frygt. Men pandemien har varet mere end et år, og den akutte angsttilstand har veget pladsen for en kronisk tilstand af at være psykisk udtrættet.

Udtrykket, at være psykisk udtrættet, ”languishing” på engelsk, blev opfundet af en sociolog ved navn Corey Keyes. Hans forskning tyder på, at de mennesker, der med størst sandsynlighed vil opleve alvorlige depressioner og angstlidelser i det næste årti, ikke er dem med disse symptomer i dag. Det er de mennesker, der er psykisk udtrættet lige nu. 

Hvordan skal vi se på psykisk udtrættethed?

Som jeg ser det, så er det tid til at genoverveje vores forståelse af mental sundhed og velvære, når vi nu har åbnet døren til en ny post-pandemisk virkelighed.

“Ikke at være deprimeret” betyder ikke, at du ikke kæmper.

“Ikke at være udbrændt” betyder ikke, at du er tændt.

Erkendelsen og accepten af at mange af os er psykisk udtrættet, kan give en stemme til fortvivlelsen og et lys ud af mørket.

Redskaber til at undgå psykisk træthed

Min anbefaling er, at du fokuserer på et overskueligt mål. Det kan være et interessant projekt, som du indenfor overskuelig fremtid kan løse. Det kan være en meningsfuld samtale. Det skal blot være de små skridt i retning af at genfinde den energi og entusiasme, som kan have været savnet under coronapandemien.

Helt konkret vil jeg anbefale dig at gennemgå følgende øvelse, som sigter på at skabe sunde tankemønstre samt forebygge psykisk træthed. 

I øvelsen skal du besvare nogle spørgsmål. Spørgsmålene og dine svar vil lære dig at nuancere dine tanker og forebygge psykisk træthed. Det er en god ide at skrive dine svar ned. 

Hvis du i øjeblikket er i en krise eller føler dig usikker på, om du kan lave øvelsen, vil jeg anbefale dig at tage kontakt til mig. Jeg hjælper dig gerne gratis med rådgivning om du er i en situtation, hvor det er eller ikke er hensigtsmæssigt at gennemgå øvelsen.

Øvelsen starter

Du kan udføre øvelsen mens du læser den eller du kan lytte til den HER.

Tænk nu over en frustration du bærer rundt på. Det kan være en konflikt med en ven, en frustration over at din chef har pålagt dig mange opgaver eller en irritation over, at du ikke kan føle dig psykisk frisk. Det kan være hvilken som helst frustration.

Giv dig lidt tid til at tænke over en uforløst frustration, som du bærer rundt på.

Fasthold din oplevede frustration og besvar nu følgende spørgsmål, der omhandler dine tanker, følelser, kropslige reaktioner og din adfærd.

 • Hvad føler du lige nu, når du sidder med frustrationen? (f.eks. vrede, sorg, frustration, ked af det mv.)
 • Hvordan reagerer din krop lige nu? (f.eks. sitren, kulde eller anspændthed)
 • Hvad tænker du lige nu?
 • Hvilke beviser er der for, at tanken er sand?
 • Er du i samme situation nu, som du var, da tanken opstod?
 • Hvad er det værste, der kan ske?
 • Hvad er det mest realistiske, der kan ske?

Og nu skal du fokusere på spørgsmål om modtankerne.

 • Med de refleksioner du nu har gjort dig, hvad vil så være en mere realistisk tanke?
 • Hvordan kan tanken blive mere realistisk, så du reagerer i overensstemmelse med dine ønsker og behov?

Besvar nu følgende spørgsmål, der igen omhandler dine nye tanker, følelser, kropslige reaktioner og din adfærd.

 • Hvad vil føler du med de nye tanker? (f.eks. glæde, mod eller måske stolthed)
 • Hvordan reagerer din krop lige nu? (f.eks. varme, lethed, eller måske tyngde)
 • Hvordan vil du handle på det? (f.eks. sætte ord på det, tale om det med andre eller skrive det ned)

Der er ikke flere spørgsmål nu og du skal give dig selv et øjebliks pause til refleksion.

Læg mærke til om der er sket en forandring, i den måde du tænker på den uforløste frustrationen nu.

Og hvis du allerede nu oplever en forandring, så skriv gerne dine oplevede forandringer ned.

Læs også

Som jeg tidligere har beskrevet, så er det vigtigt, at vi erkender og accepterer, at vi kan have en oplevelse af at være psykisk udtrættet. Hvis vi skubber følelsen væk og gør det tilstrækkeligt mange gange, da kan det føre til andre svære psykiske lidelser:

stress

depression